صاحبان بار

صاحبان بار

صاحبان بار می‌توانند با عضویت در این سامانه و ثبت درخواست حمل بار خود، درخواست خود را به کلیه شرکت‌های باربری عضو سامانه ارسال کرده و درخواست خود را به مزایده بگذارند.