اکوبار چیست؟

اکوبار چیست؟

اکوبار یک بستر یکپارچه درخواست حمل و جابجایی بار در سراسر کشور است. ما در اکوبار تلاش می‌کنیم انعکاس دهنده درخواست شما به رانندگان و متصدیان باربری باشیم.

صاحبان بار می‌توانند درخواست حمل بار خود را در وب سایت اکوبار ثبت نمایند. درخواست صاحب بار برای شرکتهای باربری همکار ارسال می‌گرد و شرکتهای باربری در مواجهه با درخواست ارائه شده، پیشنهادات خود را ارسال می‌کند. پس از آنکه صاحب‌ بار، پیشنهاد حمل بار یکی از شرکتهای باربری همکار با اکوبار را پذیرفت. درخواست انتقال بار وی با توجه به موقعیت جغرافیایی رانندگان همکار برای آنها ارسال می‌شود. درنهایت راننده می‌تواند انتقال بار را به عهده بگیرد.