اپلیکیشن اکوبار، مشاور رانندگان

اپلیکیشن اکوبار، مشاور رانندگان

اپلیکیشن اکوبار، این امکان را برای رانندگان فراهم می‌کند، تا همچون یک مشاور به آن‌ها با توجه به نوع بارگیر خود، مبدا و یا مقصد مورد نظر و زمان مناسب ارائه دهد. این امکان منجر به تسهیل روند پیدا کردن بار مناسب برای رانندگان می‌شود. علاوه بر آن رانندگان دیگر نباید نگران پیدا نشدن بار مناسب و بازگشت به صورت خالی باشند.